۰
محمد پیکان‌پور، مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو در توضیح چرایی ریکال آنتی‌بیوتیک‌های هندی:

سازمان غذا و دارو درباره‌ی کیفیت داروها هیچ مسامحه‌ای ندارد

تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۱۳
کد مطلب : ۱۳۴۰۵
سازمان غذا و دارو درباره‌ی کیفیت داروها هیچ مسامحه‌ای ندارد
سالم‌خبر: مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: داروهای وارداتی همانند داروهای داخلی به لحاظ اندازه گیری ماده مؤثره توسط سازمان غذا و دارو بررسی و کنترل کیفی می شوند. در بررسی های صورت گرفته  ۲ درصد از سوسپانسیون‌های کوآموکسی
کلاو ابوت به علت ناکافی بودن جزئی میزان ماده موثره نسبت به دامنه مجاز مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار نگرفت و به همین دلیل جمع آوری شد.

محمد پیکان‌پور، افزود : سازمان غذا و دارو در حفظ اصول کیفی محصولات هیچ مسامحه ای نخواهد
داشت.

وی ادامه داد : از شش آنتی بیوتیک وارداتی، تنها یک آنتی بیوتیک و از بین ۵ بچ از این آنتی بیوتیک یک بچ و به لحاظ تعدادی ۲ درصد از داروی مذکور جمع آوری شد که علت آن کمتر بودن جزئی میزان ماده موثره از دامنه مجاز بود.

مدیرکل داروی
سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: ریکال بخشی از انواع داروها در سراسر دنیا امری  مرسوم  در جهت حفظ سلامت بیماران است که سازمان غذا و دارو در این حوزه ‌ مسامحه نداشته و بر حفظ اصول کیفی محصولات تاکید دارد.
کد مطلب : ۱۳۴۰۵
نام شما

آدرس ايميل شما