بیماران هموفیلی؛ آنان خود مقصر نیستند  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
نگاهی دیگر به ایدز از پنجره ی "پشت دیوار سکوت"  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱۳۹۷
"نه" به هپاتیت  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۶ تير ۱۳۹۷
واکسن HPV چگونه عمل می کند؟  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
یک اهدا کننده باشید  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷