با یک جان می توان به هشت نیازمند عضو بدن جان بخشید  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
درخودماندگانی به نام بیماران اوتیسم را دریابیم  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
چگونه می توان از گسترش بیماری‌ها پس از وقوع سیل جلوگیری کرد  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
از هر پنج نوجوان یک نفر از کم شنوایی رنج می‌برد  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
سرطان پستان و سودهای پرمنفعت از روبان صورتی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۴ اسفند ۱۳۹۷