این ربات ظرف 4 ساعت سرطان پستان را تشخیص می دهد  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
بیماران هموفیلی؛ آنان خود مقصر نیستند  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
نگاهی دیگر به ایدز از پنجره ی "پشت دیوار سکوت"  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱۳۹۷
"نه" به هپاتیت  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۶ تير ۱۳۹۷
واکسن HPV چگونه عمل می کند؟  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۷