تعداد قربانیان کرونویروسی ها  به 1،107 نفر رسید
تاریخ انتشار : ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
ویروس‌کرونا در چین باز هم اوج گرفت
تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
ویروس کرونا از آلپ فرانسه سردرآورد
تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
 برگی دیگر از «قصه های خوش کوچ» برای ارتقای سلامت عشایر رقم خورد
تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
استقبال ویژه و خاص از دانشجویان ایرانی مقیم ووهان در فرودگاه امام
تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۹۸