چه عواملی حملات آسم را تشدید می کند؟  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۷
حداقل یک بار آزمایش HIV بدهید  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۱۳ آذر ۱۳۹۷
 واکسن HPV راهی برای ایمنی بیشتر دختران و پسران نوجوان  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۳۹۷
آمار مرگ و میر ناشی از سرطان لوزالمعده طی ۴۰ سال گذشته کاهش نیافته است  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱۳۹۷
دیابت؛ این بیماری همه‌گیر است   <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۷