آرشيو برچسب: آخرین آمار کرونا
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
کرونا جان ۸۳ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۴
کرونا جان ۸۶ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۲۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۵
کرونا جان ۹۶ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۶
کرونا جان ۸۳ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۸
کرونا جان ۹۷ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۳
کرونا جان ۹۸ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۴۹
کرونا جان ۹۱ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۶
جانباختگان روزانه کرونا به ۷۱ نفر کاهش یافت
تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۲
کرونا جان ۸۲ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۹
کرونا جان ۸۵ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۹
کرونا جان ۱۰۳نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۱۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۵
جانباختگان روزانه کرونا به ۸۲ نفر کاهش یافت
تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۶
کرونا جان ۹۸ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۶
کرونا جان ۱۱۰ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۷
کرونا جان ۱۰۲ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۱
کرونا جان ۱۱۴نفر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۳
کرونا جان ۱۴۹ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۴
کرونا جان ۱۳۲ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۹ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۷
کرونا جان ۱۲۱ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۶
کرونا جان ۱۱۹ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۴