ارسال اين مطلب به دوستان

(( همه سیاسیون و مدیران کلان کشور به حوزه دارو وسواس دارند و در این زمینه صاحب نظرند ))