ارسال اين مطلب به دوستان

(( گروه چشم پزشکی سال گذشته از خرید تجهیزات با ارز دولتی محروم شد ))