ارسال اين مطلب به دوستان

(( واکسن کووید19 فایزر و بایونتک مجوز بررسی سریع FDA را کسب کردند ))