ارسال اين مطلب به دوستان

(( محاکمه وزیر بهداشت فرانسه به اتهام ناکارآمدی و دست کم گرفتن کرونا ))