۰
نقدی بر گزارش سیاستی آسیب ها و فسادها در نظام دارویی کشور

ابن شیوه‌ آسیب شناسی جای تردید دارد

یادداشت سردبیر
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۲
کد مطلب : ۷۲۱۸
ابن شیوه‌ آسیب شناسی جای تردید دارد
سالم خبر: نامه نگاری هایی با امضاهای مشخص، با نگارندگان پیدا و پنهان و همچنین با پی‌نوشت های مرتبط یا بی ربط طی ماه های اخیر در شرایط پرمشغله و نفس‌گیر کرونایی دست به دست چرخید. چکیده ی محتوای نق وارانه‌ی این نامه ها این توهم را متصور می ساخت که فساد؛ سرتاسر نظام سلامت کشور را فراگرفته است.
 
شامگاه روز انتشار این نامه ها، رسانه های آن سوی آبی و بعضا معاند با رنگ و لعاب دادن و گاه ربط دادن و در هم پیچیدن سره با  ناسره نتیجه می گرفتند که نظام سلامت کشور در تار فسادی فراگیر درهم تنیده شده و در خاتمه این کل نظام کشور است که دچار فسادی اجتناب ناپذیر و کنترل ناپذیر بوده و در آن دست و پا می زند.
 
به گفته ی برخی کارشناسان و صاحبان صنایع دارویی این نامه ی سرشار از نق و غرولند متاثر از سهم خواهی گروهی محدود در بین برخی  شرکت ها و یک شرکت انحصارطلب در تولید داروهای ضد ویروس است که از پیش تر همیشه بر طبل حذف رقبای خود از سوی وزارت بهداشت و درمان کوبیده اند و همچنان می‌کوبند.
 
اما آنچه پس از آخرین نامه تحت عنوان فساد ساختاری در وزارت بهداشت و درمان با 17 امضا اتفاق افتاد، تفویض ماموریت از سوی سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان به کمیته ای سه نفره برای تحقیقات و بررسی بیشتر بود که ماحصل آن تهیه گزارشی با عنوان گزارش سیاستی آسیب ها و فسادها در نظام دارویی کشور شد.
 
در پی ارائه ی این گزارش برخی کارشناسان و متخصصان این حوزه  با اشاره بر برخی نواقص فنی آن محتوای گزارش را نیازمند بازبینی و بازنگری می بینند. به طور مثال نظر فنی برخی مواردی که در این گزارش به عنوان پدیده‌های مفسدانه ذکر شده‌اند، پدیده‌های ماهیتا چالشی و اختلاف نظر و سلیقه ای هستند که نمی‌توان به آنها اطلاق عمومی فساد داد.
 
اما صرفنظر از قابل بحث بودن بند بند نکاتی که در این گزارش آمده این سوال برای کسانی که سالها برای تجلی و پیشرفت صنعت داروی کشور به رغم تحریم ها و بدرفتاری های بین المللی استخوان خرد کرده اند مطرح است که تعریف فساد از منظر مطرح کنندگان این گونه مباحث و نگارندگان این نامه ها چیست؟ آیا مطرح کنندگان این گونه مباحث فساد در نظام سلامت و دارویی کشور براساس نظرسنجی و پرسش از تمامی مدیران دولتی و غیردولتی حوزه ی دارو زمینه ی بحث های مدیریتی و اداره نظام دارویی کشور ، واردات، تولیدات و اساتید کرسی های اقتصاد دارو در دانشگاه ها  به این نتایج فساد رسیده اند یا صرفا بر اساس نظرات تعداد انگشت شماری در یک حوزه خاص دارویی که کمتر از ده درصد از کل صنعت دارو را تشکیل می دهد فساد را به کل صنعت دارو تعمیم می دهند؟

دغدغه ی فساد برخی در نظام سلامت و دارویی کشور نکند به زیان مردم، کمبود دارو، خلف وعده برای تامین مواد اولیه دارو و ... منجر شود. شاید بهتر بود در تعیین اعضای کمیته ی آسیب شناسی سیاست های دارویی کشور دکتر نمکی وزیر بهداشت و درمان که خود در این حوزه از گذشته ورود داشته نسبت به دعوت همکاران متخصص و قدیمی خود در این کمیته اهتمام می ورزید.
 
کد مطلب : ۷۲۱۸
نام شما

آدرس ايميل شما