۰
نگاهی به اعتبارات دستگاه های وابسته به وزارت بهداشت (بخش سوم)

وزارت بهداشت ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی وهمین حدود طلب دارد

تاریخ انتشار :
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۵
کد مطلب : ۵۹۷۳
وزارت بهداشت ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی وهمین حدود طلب دارد
سالم خبر: سهم وزارت بهداشت از بودجه کل کشور ۴.۶ درصد است که این نسبت در مقایسه با سال ۹۷ و ۹۸ که ۶.۳ درصد و ۵.۱ درصد بوده است، روند کاهشی در پیش گرفته است.

به گزارش سالم خبر این درحالیست که اعتبارات دانشگاهها در کل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رشد داشته است. درآمد اختصاصی حدود ۶۲ درصد از کل اعتبارات دانشگاه ها را به خود اختصاص مي دهد. اعتبارات هزینه اي، ۳۷ درصد و تملك دارایي هاي سرمایه اي، یک درصد از مجموع اعتبارات دانشگاه هاي علوم پزشکي را شامل مي شود.

 سعید طاهری دانشجوی دکترای اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه شهید بهشتی در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در تشریح و تحلیل وضعیت بودجه وزارت بهداشت در سال ۹۹ در مورد اعتبارات دانشگاه های علوم پزشکی گزارش داد:

توزیع اعتبارات دانشگاه های علوم پزشكی براساس
وظایف محوله 98  درصد اعتبارات دانشکده ها و دانشگاه هاي علوم پزشکي براي بهداشت و درمان،11 درصد براي اجراي برنامه هاي آموزشي و یک درصد براي مؤسسات و مراکز پژوهشي درنظر گرفته شده است و این ترکیب سهمي، نسبت به قانون سال ۹۷ تغییر کرده است.

ترکیب اعتبارات دانشگاه ها حاکي از آن است که در حدود ۶۲ درصد از اعتبارات دانشگاه ها مشروط به کسب درآمد توسط بیمارستان ها در قالب درآمدهای اختصاصی خواهد بود. با توجه به بدهی بیمه ها در سال جاري و پیش بیني افزایش آن در سال آینده، حصول اعتبارات در نظر گرفته شده، احتمالاً دانشگاهها را با چالش روبرو کند.

اعتبارات تملك دارایی سرمایهای دانشکده ها و دانشگاه ها ۳۹ درصد کاهش یافته است و به نظر مي رسد.سیاست دولت در جهت کاهش پروژه هاي عمراني در دست اجرای دانشگاه ها را با چالش روبرو کند.  

کل اعتبارات حوزه سلامت و وزارت بهداشت اعتبارات
حوزه سلامت در ردیف هاي مختلفي پخش شده است، بودجه وزارت بهداشت، بودجه دانشگاه هاي علوم پزشکي و درآمدهاي اختصاصي بیمارستان ها، بیمه هاي سلامت و دستگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت همگي به حوزه سلامت مربوط مي شوند.

سایر نکات بودجه بخش بهداشت و درمان
تحلیل بودجه وزارت بهداشت

 سهم وزارت بهداشت از بودجه کل کشور ۴.۶ درصد است که این نسبت در مقایسه با سال ۹۷ و ۹۸ که ۶.۳ درصد و ۵.۱ درصد بوده است، روند کاهشی در پیش گرفته است. البته گرفتن نسبت سقف لایحه بودجه ۱۹ هزار  ۸۸۷ هزار میلیارد توماني که بیش از  ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت است به بودجه وزارت بهداشت از صحت و دقت کافي برخوردار نیست  و مع الفارق است زیرا بودجه کشورها سهم عمده سقف بودجه را تشکیل می دهد و ارتباطی با بودجه عمومی کشور پیدا نمي کند.
 
طبق اعلام وزارت بهداشت
این وزارتخانه ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی داشته و همین حدود هم طلبکار است که از این رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سازمان هاي بیمه گر است.در سال ۹۸ براي سازمان بیمه سلامت ۱۲ هزار میلیارد تومان به عنوان اعتبار و بودجه دیده شده است، اما کمتر از ۴۰ درصد این میزاناعتبار تا کنون تامین شده است.

 مشکل دیگر در بودجه ریزي وزارت بهداشت، تامین اعتبار لازم برای پرداخت حقوق نیروهای جدید است. در چند سال گذشته حدود ۳۰ هزار نفر نیروی جدید در وزارت بهداشت استخدام شدند که براي پرداخت حقوق آنها رقم مناسبي به بودجه در مقایسه با سالهاي گذشته اضافه نشده است. همچنین اعتبارات مورد نیاز براي جذب دو هزار عضو هیات علمی باید تامین شود. استقرار و تکمیل پرونده الکترونیك سلامت بر اساس پیش بیني ها در سال آینده به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار و برای افزایش ظرفیت رشته های پزشکی در سال
جاری به یك هزار و ٦٤٥ میلیارد تومان نیاز دارد که در لایحه سال آِینده پیش بیني نشده است.

در رابطه با ردیف درآمد ۴۳ هزار میلیارد توماني درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، این رقم فقط یك مجوز براي وزارت بهداشت است و درعمل هرگز چنین درآمدی در بیمارستانها و مراکز بهداشتي-درماني وزارت بهداشت به دست نمی آید.
 
درآمد اختصاصي وزارت بهداشت از محل فروش خدمات و پرداختي بیمه ها محقق مي شود، کل بودجه سازمان بیمه سلامت در سال ۹۸ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است که ۷۰ درصد از آن به وزارت بهداشت  پرداخت مي شود یعنی حداکثر درآمد وزارت بهداشت از این سازمان در سال آینده حدود ۹ هزار میلیارد تومان است.
 
 درآمد وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعي نیز حدود ۱۳ هزار ۵۰۰ تومان است. بنابراین کل درآمد حاصله اختصاصي وزارت بهداشت از بیمه ها حدودا ۲۲هزار میلیارد تومان بیشتر (آن هم در صورت
تحقق) نخواهد بود. این در حالي است که مشکلات بیمه ها و بدهي انباشته آنها منجر به بدقولي در پرداخت آنها به وزارت بهداشت در سال هاي گذشته شده است.

 با اضافه کردن ۳۰ درصد پرداخت از جیب بیماران این رقم نهایتا به ۲۸ هزارمیلیارد تومان است که تا رقم پیش بینی شده ۴۳ هزار میلیارد تومان فاصله زیادي دارد. البته باید به این رقم، بدهي هاي انباشته قبلي را نیز اضافه نمود! بنابراین احتمالا پرداخت از جیب بیماران در سال ۹۸ و ۹۹ تا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت.

بیمه سلامت سیاست خود را برClose Budget  تنظیم کرده است و ماکزیمم پرداختي به مراکز بر اساس عملکرد سال پیش خواهد بود که خود این نیز مشکلاتي را در حوزه درمان در پي خواهد داشت. همچنین در سال ۹۹، بودجه کمیته امداد در دل سازمان بیمه سلامت آمده است که این مورد نیز زنگ خطري براي کسري بودجه این بخش خواهد بود.
 
کد مطلب : ۵۹۷۳
نام شما

آدرس ايميل شما