سرکوب تعرفه‌‌های سلامت، لطمه‌های جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت
تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : ۱۹ فروردين ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : ۱۹ فروردين ۱۴۰۳
تعرفه‌های اعلام شده پزشکان عمومی قانونی و مورد تأیید نیست
تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱۴۰۳
تعرفه ویزیت پزشکان عمومی ۲۵۰ هزار تومان شد
تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱۴۰۳