ارسال اين مطلب به دوستان

(( ناخوشی و ناکارایی نظام سلامت به وضع حاد سرطانی رسیده است ))