دبیر قرارگاه کشوری برنامه پزشکی خانواده منصوب شد

16 بهمن 1401 ساعت 13:54

سالم خبر: وزیر بهداشت، در حکمی حسین فرشیدی را به عنوان جانشین رئیس و دبیر قرارگاه کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع منصوب کرد.


سالم خبر: وزیر بهداشت، در حکمی حسین فرشیدی را به عنوان جانشین رئیس و دبیر قرارگاه کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع منصوب کرد.

به گزارش سالم خبر، در متن حکم بهرام عین‌اللهی، خطاب به حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت آمده است: با توجه به مأموریت وزارت بهداشت در تأمین سلامت آحاد جامعه و با عنایت به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سند تحول دولت مردمی، طرح عدالت و تعالی نظام سلامت و در راستای تأکید رئیس جمهور مبنی بر اجرایی شدن برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و با توجه به دانش، سوابق اجرایی و توانمندی جناب عالی، بدین وسیله به عنوان جانشین رئیس و دبیر قرارگاه کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع منصوب می‌شوید تا به منظور تسهیل در امور مربوط به استقرار، اجرا و توسعه برنامه اقدام نمائید.

در این زمینه، تمامی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور، سازمان بیمه سلامت و تمامی حوزه‌های تحت پوشش وزارت بهداشت، ملزم به همکاری و هماهنگی در اجرای این طرح عظیم ملی خواهند بود.


کد مطلب: 13889

آدرس مطلب: https://www.saalemnews.com/news/13889/دبیر-قرارگاه-کشوری-برنامه-پزشکی-خانواده-منصوب

سالم خبر
  https://www.saalemnews.com