عبدالحسین ناصری، رییس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و درمان:

به دلیل تحریمها دچار کمبود کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی هستیم

23 شهريور 1401 ساعت 16:44

سالم‌خبر: رییس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و درمان به دنبال انتشار اخباری مبنی بر کمبود کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی، گفت: یکی از دلایل کمبود تجهیزات تشخیصی آزمایشگاهی، تحریم‌های ظالمانه است که روی تأمین به موقع و کافی وسایل تشخیصی آزمایشگاه پزشکی تأثیر منفی داشته، اما این کمبود تجهیزات آزمایشگاهی فراگیر نیست.


سالم‌خبر: رییس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و درمان به دنبال انتشار اخباری مبنی بر کمبود کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی، گفت: یکی از دلایل کمبود تجهیزات تشخیصی آزمایشگاهی، تحریم‌های ظالمانه است که روی تأمین به موقع و کافی وسایل تشخیصی آزمایشگاه پزشکی تأثیر منفی داشته، اما این کمبود تجهیزات آزمایشگاهی فراگیر نیست.


عبدالحسین ناصری درباره کمبود کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی، گفت: کمبودهایی در زمینه کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی به ویژه کیت‌های وارداتی در کشور وجود دارد که اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو پیگیر است که این کمبودها را رفع کند.

وی با بیان اینکه بحث تامین کیت‌های آزمایشگاهی مربوط به اداره کل تجهیزات پزشکی است، افزود: در عین حال مواد اولیه کیت‌های آزمایشگاهی تولید داخلی هم از خارج از کشور تامین می‌شود. البته عمدتا کمبود در کیت‌های آزمایشگاهی وارداتی است.
 


کد مطلب: 13006

آدرس مطلب: https://www.saalemnews.com/news/13006/دلیل-تحریمها-دچار-کمبود-کیت-های-تشخیصی-آزمایشگاهی-هستیم

سالم خبر
  https://www.saalemnews.com