سازمان غذا و دارو بالاخره اعلام کرد:

جمع آوری ۱۱ سری ساخت از فرآورده‌های مختلف شرکت امید پارسینا دماوند

2 خرداد 1401 ساعت 14:36

سالم‌خبر: سازمان غذا و دارو دستور ریکال ۱۱ سری ساخت از فراورده‌های شرکت امید پارسینا دماوند را صادر کرد.


سالم‌خبر: سازمان غذا و دارو دستور ریکال ۱۱ سری ساخت از فراورده‌های شرکت امید پارسینا دماوند را صادر کرد.

  براساس گزارشات اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی مبنی بر غیرقابل قبول بودن نتایج آزمایش یازده فرآورده شرکت امید پارسینا دماوند، دستور جمع آوری فوری این فراورده ها مطابق با ضوابط و مقررات جاری، از شرکتهای پخش و سطح عرضه داده شد.
 
جدول فراورده های ریکال شده این شرکت به شرح ذیل است:


کد مطلب: 12275

آدرس مطلب: https://www.saalemnews.com/news/12275/جمع-آوری-۱۱-سری-ساخت-فرآورده-های-مختلف-شرکت-امید-پارسینا-دماوند

سالم خبر
  https://www.saalemnews.com