نشست تخصصی تاثیر داروی رسیژن برای مقابله با کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری

22 خرداد 1399 ساعت 16:33کد مطلب: 7011

آدرس مطلب: https://www.saalemnews.com/gallery/7011/2/نشست-تخصصی-تاثیر-داروی-رسیژن-مقابله-کرونا-بیمارستان-مسیح-دانشوری

سالم خبر
  https://www.saalemnews.com