چرایی نوسان نرخ مرگ‌ومیر ناشی از کروناویروس در کشورهای مختلف جهان

ساسان دستاران،فارماکولوژیست،استادیار گروه فارماکولوژی دانشکده ی داروسازی علوم دارویی تهران

25 اسفند 1398 ساعت 13:41

سالم‌خبر: سازمان بهداشت جهانی میزان مورتالیتی (مرگ و میر) ناشی از بیماری COVID-19 را بین 3 تا 4 درصد و بیش از رقم پیش بینی شده‌ی قبلی که حدود 2 درصد بود، اعلام کرده است. در جدول مندرج در وبسایت worldometers در تاریخ (3/15/2020) داده هایی از تعداد افراد مبتلا به COVID-19 در کشورهای مختلف به همراه تعداد موارد ابتلای جدید و همچنین تعداد مرگ ناشی از این بیماری گزارش شده است، که بر اساس این جدول که داده های آن از مراجع رسمی خود کشورها استخراج می شود و با مقایسه ی تعداد موارد مرگ ناشی از این بیماری در مورد چند کشور اول این فهرست که بیشترین شیوع ویروس را دارند، متوجه می شویم که داده ها کمترین تناسب را دارند.


سالم‌خبر: سازمان بهداشت جهانی میزان مورتالیتی (مرگ و میر) ناشی از بیماری COVID-19 را بین 3 تا 4 درصد و بیش از رقم پیش بینی شده‌ی قبلی که حدود 2 درصد بود، اعلام کرده است. در جدول مندرج در وبسایت worldometers در تاریخ (3/15/2020) داده هایی از تعداد افراد مبتلا به COVID-19 در کشورهای مختلف به همراه تعداد موارد ابتلای جدید و همچنین تعداد مرگ ناشی از این بیماری گزارش شده است، که بر اساس این جدول که داده های آن از مراجع رسمی خود کشورها استخراج می شود و با مقایسه ی تعداد موارد مرگ ناشی از این بیماری در مورد چند کشور اول این فهرست که بیشترین شیوع ویروس را دارند، متوجه می شویم که داده ها کمترین تناسب را دارند.

بر اساس این داده ها نرخ مرگ ناشی از بیماری COVID-19 در آلمان حدود 0/2 درصد، کره جنوبی حدود 0/9 درصد، سوئیس حدود یک درصد، فرانسه و ایالات متحده حدود 2 درصد، اسپانیا 3 درصد، ایران 4/8 درصد و ایتالیا حدود 6/8 درصد است، در مورد چین که بدلیل گذشت زمان بیشتر از شیوع بیماری احتمال بیشتری در تعادل آمار ابتلا و مرگ وجود دارد، نرخ مرگ‌ومیر حدود 3/95 گزارش شده است.در مورد چرایی پراکندگی نرخ مورتالیتی حداقل پنج فرضیه قابل طرح است:

  1. 1. آمار ارائه شده توسط کشور ها با خطای بسیار زیادی گزارش شده است، که با توجه به سیستم های بهداشت و درمان توسعه یافته ی کشور هایی نظیر ایتالیا و آلمان که در دو سر طیف قرار دارند، احتمال آن ناچیز بنظر می رسد.

    2. پروتکل درمانی در کشور هایی نظیر آلمان که نرخ مرگ ناشی از بیماری COVID-19 در آن حدود 0/2 درصد و کره جنوبی حدود 0/9 درصد است با کشورهایی نظیر ایتالیا با 6/8 درصد و ایران با حدود 5 درصد تفاوت اساسی دارد.

    3. با افزایش موارد شیوع بیماری و افزایش بیماران بستری دسترسی به امکاناتی از قبیل ونتیلاتور کاهش می یابد و این مسئله باعث افزایش مورتالیتی می شود.

    4. احتمال شیوع گونه های متفاوت ویروس کرونا در کشورهای متفاوت که باعث نرخ متفاوت مورتالیتی شده است، در مطالعه ی انجام شده در چین شیوع دو نوع ساپ تایپ متفاوت L و S گزارش شده است که توسط محققان دیگر مورد شک واقع شد و حتی درخواست Retract مقاله نیز داده شده است.

    5. تفاوت مبتلایان در هر کشور از نظر سن، جنس، ژنتیک و حتی تغذیه، که اگرچه بسیار محتمل بنظر می‌رسد اما در مورد کشورهایی که نزدیکی جغرافیایی دارند نظیر آلمان و ایتالیا شک هایی بر می انگیزد.
 
شاید بتوان فرضیه های دیگری بر این موارد افزود، اما مهم ترین مسئله پی بردن به چرایی تفاوت مورتالیتی است، که در صورت احساس نیاز از تجارب درمانی کشور هایی نظیر آلمان و کره ی جنوبی جهت کاهش نرخ مورتالیتی بهرمند شویم.
 

 


کد مطلب: 6325

آدرس مطلب: http://saalemnews.com/news/6325/چرایی-نوسان-نرخ-مرگ-ومیر-ناشی-کروناویروس-کشورهای-مختلف-جهان

سالم خبر
  http://saalemnews.com