تجمع اعتراضی داروسازان امروز برگزار می‌شود

19 بهمن 1398 ساعت 10:30

سالم خبر: داروسازان سراسر کشور در اعتراض به اتفاقات اخیر در حوزه داروخانه؛ نظیر ابطال چندین باره تعرفه خدمات دارویی، ابلاغ حکم آزادسازی تأسیس داروخانه از سوی دیوان عدالت اداری، تحرکاتی سؤال‌برانگیز در مجلس و تبلیغات دامنه‌دار طراحان زنجیره و فرانچایز، امروز تجمعی اعتراضی خود را برگزار خواهند کرد. 


سالم خبر: داروسازان سراسر کشور در اعتراض به اتفاقات اخیر در حوزه داروخانه؛ نظیر ابطال چندین باره تعرفه خدمات دارویی، ابلاغ حکم آزادسازی تأسیس داروخانه از سوی دیوان عدالت اداری، تحرکاتی سؤال‌برانگیز در مجلس و تبلیغات دامنه‌دار طراحان زنجیره و فرانچایز، امروز تجمعی اعتراضی خود را برگزار خواهند کرد. 
 
 داروسازان معتقدند که دخالت ارگان های غیرمرتیط در امر سلامت جامعه و  اتفاقات مشکوک و سریال گونه، نشانگر اراده ای قوی در جهت نابودی داروخانه داری مستقل است.
 
 داروسازان آراء اخیر دیوان عدالت اداری در حوزه های مختلف مرتبط با خدمات و سرنوشت داروسازان، را دلیلی بر عدم توجه به اصل اسلامی و اخلاقیِ عدالت می دانند.
 
 این گردهمایی مسالمت آمیز داروسازان به‌دعوت انجمن داروسازان ایران و سایر شعب سراسر کشور امروز شنبه ۱۹ بهمن ۹۸ ساعت ۱۲،  در محل سازمان نظام پزشکی تهران برگزار خواهد شد.


کد مطلب: 6034

آدرس مطلب: http://saalemnews.com/news/6034/تجمع-اعتراضی-داروسازان-امروز-برگزار-می-شود

سالم خبر
  http://saalemnews.com