ضرورت ورود صنعت رسانه به لایه‌های زیرین تصمیمات بالادستی

حلقه‌ی مفقوده‌ی یک حکمرانی خوب در صنایع استراتژی خاص

معصومه شهریاری، سردبیر

25 دی 1398 ساعت 13:56

شفافیت یکی از بازوان و عناصر اصلی حکمرانی خوب است. نقطه ای که درست در تقابل و رو در روی فساد در هرعرصه ای قد علم می کند. هر چه شیشه های شفافیت در هر ساختاری با یک حکمرانی خوب بیشتر برق بیافتد فساد نیز نحیف تر روی می‌نماید و غمگین تر از غمگین به حاشیه رانده می شود.


شفافیت یکی از بازوان و عناصر اصلی حکمرانی خوب است. نقطه ای که درست در تقابل و رو در روی فساد در هرعرصه ای قد علم می کند. هر چه شیشه های شفافیت در هر ساختاری با یک حکمرانی خوب بیشتر برق بیافتد فساد نیز نحیف تر روی می‌نماید و غمگین تر از غمگین به حاشیه رانده می شود.

به باور بسیاری از صاحب نظران، نقطه ی مغفول مانده ی مبارزه با فساد در یک حکمرانی خوب همان شفافیتی است که در فضای مه آلود تصمیم گیری‌ها، سیاست گذاری‌ها و معافیت از مسوولیت و پاسخ گویی ها مفقود شده است. اگر چه این مهم یکی از شاخص های یک حکومت مردم سالار است که اعتماد سرمایه های اجتماعی در سر فصل توجه آن قرار گرفته است. اما در بسیاری از حوزه های سیاسی، اقتصادی و ... دیوار بلند ابهامات و تصمیم گیری‌های ستادی انقدر بلند آجرچین شده است که نه تنها هیچ گونه شفافیتی قابل تشخیص نیست که حکمرانی بد همانند ویروس موجب ضعف و بیماری یک ساختار در هر حوزه‌ای می شود.

بخشی از ماموریت نظارت و ایجاد شفافیت بر گرده‌ی صنعت رسانه سنگینی می‌کند. چنانچه در کشور‌های توسعه یافته و جوامع مدنی با آگاهی بر این مهم در این زمینه پیش‌رو بوده و با میدان دادن به رسانه‌ها توانسته‌اند نقش موثری در رویارویی با فساد و و پرده‌برداری از مفسدان کنند. اگرچه براساس قوانین هر کشور ماموریت این مقابله بخشی از ماموریت دولت‌ها محسوب می‌شود اما نفوذ فساد در برخی لایه‌های زیرین دولت‌ها خود به نظارت عنصر سومی مانند رسانه‌ها نیازمند می‌شود.

نسبت نظارت و تیزبینی رسانه‌ها نسبت به فساد و انجام ماموریت برای تقابل با عنصر فساد نسبتی مستقیم با سلامت جامعه دارد. هرچه عرصه برای جولان رسانه و حضور موثر آن در جوامع جهت شفاف سازی بیشتر، کارآمدی و اعتمادسازی در نظام سیاسی یک کشور به همان میزان بیشتر می‌شود.

سناریوهایی که تک تک عناصر صنعت رسانه در این مسیر برای خود تدوین می‌کنند باید انعکاس دهنده‌ی واقعیاتی باشد که متمرکز و ناظر بر آنچه در حال است و آنچه در آینده قرار است اتفاق بیافتد. نقش پویایی که صنعت رسانه می تواند در صنایعی مانند صنعت داروی کشور داشته باشد. هدف اصلی این صنعت بر صنایع دیگر می‌تواند دردرک شرایط ممکن در آن بخش و تاثیرگذاری در راستای نظارت و زیرذره بین قراردادن تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های بالادستی برای این صنعت جامع و تحت تاثیر آن باشد.

ضمن آنکه پیشاپیش با بررسی پیامدهای عمیق هریک از سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه در زنجیره ارزش، اندازه‌ی بازار و حواشی آن مانع
از وقوع جبران‌ناپذیر بر صنعت دارو باشد. اگرتدوین رسالت و سناریو برای صنعت رسانه در هریک از حوزه‌ها و صنایع استراتژی خاص خود با هم متفاوت است.

کاهش هزینه‌ها، بهبود تولید، تجلی فرامرزی یک صنعت و حتی تکریم مصرف کنندگان به ویژه بیماران در حوزه صنعت دارو می‌تواند نتیجه‌ی پایدار اعتماد این صنعت به صنعت رسانه باشد. اگرچه از دیگر سو رسانه‌ها با رویکردی جدید و با باور نقش پررنگ خود در قوام آمدن این ارتباطات و این نقش می‌توانند با ایجاد تحولی در ارزش‌های نخ‌نما شده‌ی دولت‌های سنتی کارکردهای خود را به منصه‌ی ظهور بگذارند و در این عرصه نخستین گام‌ها را در تحقق یک حکمرانی خوب بردارند.

کارکرد رسانه در این عرصه زمانی تجلی پیدا خواهد کرد که فارغ از تعصبات با داشتن اطلاعات کامل و صحیح قدم در راه تحقق حکمرانی خوب درعرصه‌ی صنعت داروی کشور گام‌های موثر و بلندی بردارند.

امروزه رسانه‌ها به شکل ملموسی در زندگی همه‌ی آدمیان نفوذ کرده‌اند، رسانه جزو لاینفک زندگی فردي و اجتماعی آنها شده است و هر روز بدون رخصت از دولت‌ها و دولتمردان نقش برجسته‌ای در تمامی عرصه‌ها پیدا می‌کند. هر اتفاق، خواست مدنی با رسانه‌ها در میان توده‌های مردم رسوخ می‌کند و می‌شود منشاء تحولات گسترده در هر عرصه. کمااینکه هر خرده خبری در حوزه سلامت و و بهداشت تبدیل به منبع اصلی آگاهی و اطلاع رسانی به لایه‌های زیرین جامعه می‌شود.

گلوگاه‌های صنعت داروی کشور اگر چه نه به طور مستقیم اما تاثیرگذار بر سلامت عموم است. اهمیت رسانه‌ها در آگاه‌سازی و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از ضعف و تنگی نفس صنعت داروی کشور به دلیل تصمیم لحظه‌ای و مستقل از ذینفعان و سیاست‌گذاری غلط باشد می‌تواند در بازسازی و تجدید تصمیم گیری‌ها و بازبینی برنامه‌های متولیان نظام دارویی کشور برای انطباق با واقعیات اجتماعی موثر باشد.

رسانه اگرچه وسیله‌‌ی حامل پیام از فرستنده به گیرنده است اما....! درعصر جدید و گستردگی رسانه‎های دیجیتال؛ چه با اصرار بر راه اندازی اینترنت ملی یا پایداری درعرصه‌ی نوع بین‌المللی آن، از آن برای اشتراک محتوا، نظرات، دیدگاه‌ها، افکار و اعتقادات بهره برده می‌شود و مهم‌تر آنکه این رسانه‌ها می‌توانند تسهیل‌کننده گفت‌وگو و کنش‌های ذینفعان از جمله صنعت دارو با یکدیگر باشند. گفت‌وگوی صنعت با مردم، گفت‌وگوی صنعت با صنعت ومهم‌ترازهمه؛ گفت‌وگوی صاحبان صنعت از این سوی دیوار بلند با تصمیم گیرندگان و سیاست‌گذاران این حوزه در آن سوی دیوار.

در آن سوی دیوار تصمیم‌گیری‌ها اگر بنای سیاستی گذاشته شد که تبدیل به موتور تولید فساد در عرصه‌ی صنعت دارو شود به رغم آنکه مدیران آن سالم باشند تنها راهکارموثر می‌تواند اعتماد صنعت دارو به رسانه و تعامل با آن برای ریل‌گذاری دوباره و صحیح در این عرصه باشد.

با گام برداشتن در مسیر تحقق یک حکمرانی خوب در این عرصه اگر تئوری های متخصصان و صاحبان صنایع دارویی توسط سیاست‌گذاران آن سوی دیوار حتی انکار شود در کمترین حاصل مشخص می شود که تصمیم گیرندگان و سیاست‌گذاران از درک برتری راهکارها و تئوری‌های علمی بر راهکارهای غیرعلمی خود عاجزند.
 
 


کد مطلب: 5924

آدرس مطلب: http://saalemnews.com/news/5924/حلقه-ی-مفقوده-ی-یک-حکمرانی-خوب-صنایع-استراتژی-خاص

سالم خبر
  http://saalemnews.com