نامه جمعی از داروسازان فعال در حوزه سلامت به وزیر بهداشت و درمان

23 دی 1398 ساعت 14:54

سالم خبر: جمعی از داروسازان فعال در حوزه سلامت طی نامه ای خطاب به سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان در زمینه تصمیم گیری های اخیر درباره لغو محدودیت های تاسیس داروخانه در کشور خواستار رسیدگی و ورود او به این موضوع شده و از او خواستند رو در رو سخنان آنان را بشنود.


سالم خبر: جمعی از داروسازان فعال در حوزه سلامت طی نامه ای خطاب به سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان در زمینه تصمیم گیری های اخیر درباره لغو محدودیت های تاسیس داروخانه در کشور خواستار رسیدگی و ورود او به این موضوع شده و از او خواستند رو در رو سخنان آنان را بشنود.

در این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر نمکی
وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

همانطور که مستحضرید در ماه های اخیر شاهد اعمال فشار از سوی نهادهایی همچون دیوان عدالت اداری شورای رقابت و وزارت اقتصاد جهت آزاد سازی تاسیس داروخانه ها از طریق حذف محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی بود ه ایم. تجربه لغو محدودیت های تاسیس داروخانه در سایر کشورها نشان می دهد این موضوع از یک منجر به تمرکز امکانات و مراکز درمانی از جمله داروخانه ها در مناطق برخوردار و شهرهای بزرگ و کاهش دسترسی بیماران به دارو در مناطق کمتر برخوردار و از سوی دیگر ایجاد رقابت های ناسالم در حوزه سلامت خواهد شد.

ما داروسازان به عنوان بخشی از فعالان حوزه سلامت معتقدیم براساس قوانین جاری کشور وزارت بهداشت تنها مرجع برنامه ریزی و سیاست گذاری در مسیر توزیع عادلانه امکانات و خدمات درمانی بوده و در قبال افزایش و بهبود سطح دسترسی بیماران به خدمات درمانی مسوولیت مستقیم داشته و می بایست در این خصوص پاسخگو باشد.

لذا تقاضامندیم جهت طرح موضوع طی ملاقات حضوری با جمعی از داروسازان شاغل در حوزه سلامت مساعدت فرمایید.

با سپاس از حسن توجه جنابعالی
جمعی از داروسازان فعال در حوزه سلامت
 


کد مطلب: 5910

آدرس مطلب: http://saalemnews.com/news/5910/نامه-جمعی-داروسازان-فعال-حوزه-سلامت-وزیر-بهداشت-درمان

سالم خبر
  http://saalemnews.com