سالم خبر 25 دی 1400 ساعت 13:45 https://www.saalemnews.com/news/11431/تعارض-منافع-عدم-قیمت-گذاری-موجب-ایجاد-رانت-عده-ای-شده -------------------------------------------------- مهدی زارعی، رئیس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران: عنوان : تعارض منافع و عدم قیمت‌گذاری موجب ایجاد رانت برای عده‌ای شده است -------------------------------------------------- سالم خبر: رئیس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران گفت: ضوابط قیمت گذاری مکمل‌های غذایی، گیاهی و طبیعی در سازمان غذا و دارو باید با نگرش حمایت از مصرف کننده، ضمن دوری جستن از تعارض منافع، مورد بازنگری قرار گیرد. متن : سالم خبر: رئیس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران گفت: ضوابط قیمت گذاری مکمل‌های غذایی، گیاهی و طبیعی در سازمان غذا و دارو باید با نگرش حمایت از مصرف کننده، ضمن دوری جستن از تعارض منافع، مورد بازنگری قرار گیرد. به گزارش سالم خبر، مهدی زارعی همچنین افزود: از ریاست سازمان غذا و دارو درخواست داریم به فوریت به مسئله قیمت مکمل ها و فرآورده های طبیعی ورود کرده و از حقوق بیماران و مصرف کننده دفاع کنند. وی ادامه داد : متاسفانه شاهد افزایش بی رویه قیمت مکمل‌های غذایی و فرآورده های گیاهی و طبیعی در دو سال گذشته بوده و هستیم. قیمت گذاری این فرآورده ها منجر به بی نظمی در بازار و ایجاد رانت قیمتی برای عده ای و همچنین زیان بیماران و مصرف کنندگان شده است. زارعی اظهار کرد: بسیاری از این فرآورده ها توسط تولیدکنندگان و یا شرکت های توزیع با تخفیف های باورنکردنی در حال فروش هستند که بیانگر این است که ارزش واقعی این محصولات خیلی کمتر از قیمت تعیین شده توسط سازمان غذا و دارو است. مگر می شود ادعا کرد که قیمت گذاری درست انجام شده در حالی که آن محصولات در بازار با قیمتی کمتر از نصف عرضه می شوند؟