سالم خبر 29 آبان 1402 ساعت 18:53 https://www.saalemnews.com/news/15743/بیمه-سلامت-مطالبات-مهر-ماه-داروخانه-ها-پرداخت -------------------------------------------------- عنوان : بیمه سلامت مطالبات مهر ماه داروخانه‌ها را پرداخت کرد -------------------------------------------------- سالم خبر: مطالبات مهر ماه داروخانه‌ها از سهم بیمه سلامت پرداخت شد. متن : سالم خبر: مطالبات مهر ماه داروخانه‌ها از سهم بیمه سلامت پرداخت شد. به گزارش سالم خبر، هفته گذشته بود که مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در نشست مشترک با رئیس و اعضای هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، بر پرداخت مطالبات مهر ماه داروخانه‌ها از محل نسخ، ظرف چند روز آینده تاکید کرده بود. حالا، محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از واریز سهم بیمه سلامت خبر داد و گفت: با تأمین منابع مورد نیاز، صورت حساب لغایت مهر ماه داروخانه‌ها (سهم سازمان بیمه سلامت ایران) که تا تاریخ ۱۳ آبان به این سازمان ارسال شده است، پرداخت گردید. این در حالی است که داروخانه‌ها، بیشترین مشکل را با سازمان تأمین اجتماعی دارند و این بیمه گر، همواره نسبت به سازمان بیمه سلامت ایران، در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها عقب است. به دنبال تغییر مسیر واریز یارانه دارو از بیمه‌ها به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، حالا سازمان‌های بیمه گر فقط می‌بایست سهم بیمه‌ها از نسخ را پرداخت کنند.