سالم خبر 23 شهريور 1401 ساعت 16:44 https://www.saalemnews.com/news/13006/دلیل-تحریمها-دچار-کمبود-کیت-های-تشخیصی-آزمایشگاهی-هستیم -------------------------------------------------- عبدالحسین ناصری، رییس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و درمان: عنوان : به دلیل تحریمها دچار کمبود کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی هستیم -------------------------------------------------- سالم‌خبر: رییس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و درمان به دنبال انتشار اخباری مبنی بر کمبود کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی، گفت: یکی از دلایل کمبود تجهیزات تشخیصی آزمایشگاهی، تحریم‌های ظالمانه است که روی تأمین به موقع و کافی وسایل تشخیصی آزمایشگاه پزشکی تأثیر منفی داشته، اما این کمبود تجهیزات آزمایشگاهی فراگیر نیست. متن : سالم‌خبر: رییس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و درمان به دنبال انتشار اخباری مبنی بر کمبود کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی، گفت: یکی از دلایل کمبود تجهیزات تشخیصی آزمایشگاهی، تحریم‌های ظالمانه است که روی تأمین به موقع و کافی وسایل تشخیصی آزمایشگاه پزشکی تأثیر منفی داشته، اما این کمبود تجهیزات آزمایشگاهی فراگیر نیست. عبدالحسین ناصری درباره کمبود کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی، گفت: کمبودهایی در زمینه کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی به ویژه کیت‌های وارداتی در کشور وجود دارد که اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو پیگیر است که این کمبودها را رفع کند. وی با بیان اینکه بحث تامین کیت‌های آزمایشگاهی مربوط به اداره کل تجهیزات پزشکی است، افزود: در عین حال مواد اولیه کیت‌های آزمایشگاهی تولید داخلی هم از خارج از کشور تامین می‌شود. البته عمدتا کمبود در کیت‌های آزمایشگاهی وارداتی است.