سالم خبر 30 آبان 1402 ساعت 15:59 https://www.saalemnews.com/news/15752/طرح-دارویار-غیر-کارآمدی -------------------------------------------------- مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با سالم‌خبر: عنوان : طرح دارویار طرح غیر کارآمدی است اعتبارات در نظر گرفته شده برای این طرح کافی نیست -------------------------------------------------- سالم‌خبر: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: طرح دارویار طرح غیر کارآمدی است ضمن آن که اعتباری که برای اجرای این طرح در نظر گرفته‌اند غیرکارشناسی و کافی نیست البته سازمان برنامه و بودجه همواره این روند را داشته است.  متن : سالم‌خبر: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: طرح دارویار طرح غیر کارآمدی است ضمن آن که اعتباری که برای اجرای این طرح در نظر گرفته‌اند غیرکارشناسی و کافی نیست البته سازمان برنامه و بودجه همواره این روند را داشته است.  مسعود پزشکیان در گفت گو با سالم خبر در مورد نحوه اجرای طرح دارویار،ادامه داد: آن موقع نیز که بنده وزیر بودم سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کرد؛ برای سوختگی و اورژانس پول و اعتبار گذاشتیم پول ده نفر را پرداخت می‌کردند در صورتی که ما صد نفر مراجعه کننده داشتیم ‌بعد که مشکلی بوجود می‌آمد مدعی بودند ما بودجه اختصاص دادیم. در اجرای طرح دارویار هم همین اتفاق افتاد پولی را گذاشته اند مثلا ده نفر را پوشش می دهد در صورتی که ما با صد نفر مراجعه کننده سروکار داریم و بقیه را پوشش نمی دهد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اظهار کرد: ارز دارو را حذف کردند و ریال را جایگزین کردند. اگر بیماری دارویی را ده تومان می خرید الان باید هزار تومان بخرد مردم ندارند که پول بدهند بیمه هم نمی تواند این پول را بدهد از آن طرف تولید کننده هم نمی تواند تولید کند چراکه باید ریال بدهد و ارز بگیرد بعد مواد اولیه بخرد و وارد کند و تولید کند که این روند برای تولید کننده گران تمام می شود و پولی هم ندارد. وی تاکید کرد: ما از روز اول به طرح دارویار اعتراض داشتیم ولی دولت آن را علی رغم اعتراضات ما اجرایی کرد. نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: اعتباری که برای اجرای این طرح در نظر گرفته اند غیرکارشناسی و کافی نیست. با ادامه این روند داروها گران می شود، بیمه ها هم زیر بار نمی رود و اصلا ادامه آن با شرایط فعلی که اعتباری برایش در نظر نمی گیرند امکان ندارد. وی خاطر نشان کرد: اگر دولت طبق قانون برنامه ششم عمل می کرد نباید این مشکلات در بخش دار‌و ایجاد می شد مشکل اینجاست قانون نادیده گرفته می شود و ناقص اجرایی می شود و در نتیجه مردم دچار مشکل می شوند.