سالم خبر 23 اسفند 1401 ساعت 18:11 https://www.saalemnews.com/news/14112/رئیس-نظام-پزشکی-جلسه-شورای-عالی-بیمه-نرفت -------------------------------------------------- عنوان : رئیس نظام پزشکی به جلسه شورای عالی بیمه نرفت -------------------------------------------------- سالم‌خبر: رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در یک اقدام اعتراضی از حضور در جلسه روز سه شنبه شورای عالی بیمه سلامت با موضوع تعیین تعرفه ها، خودداری کرد. متن : سالم‌خبر: رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در یک اقدام اعتراضی از حضور در جلسه روز سه شنبه شورای عالی بیمه سلامت با موضوع تعیین تعرفه ها، خودداری کرد. محمد رئیس زاده، در نامه‌ای به رئیس و اعضای شورای عالی بیمه سلامت، نوشت: به نظر می‌رسد تعیین تعرفه در شورای عالی بیمه سلامت موضوعیت ندارد و بنده در جلسه امروز حضور پیدا نمی‌کنم. وی با اشاره به جلسه آبان ماه شورای عالی بیمه سلامت با موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی، افزود: پس از گذشت ۴ ماه، هنوز تعیین تعرفه‌های پزشکی در هیئت دولت به تصویب نرسیده است.