سالم خبر 8 شهريور 1401 ساعت 10:19 https://www.saalemnews.com/news/12899/قیمت-شیرخشک-20-درصد-افزایش-یافت -------------------------------------------------- هانی تحویل زاده، دبیر انجمن‌ تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد خبر داد: عنوان : قیمت شیرخشک 20 درصد افزایش یافت -------------------------------------------------- سالم‌خبر: دبیر انجمن‌ تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: براساس کمیسیون قیمت گذاری سازمان حمایت هفته گذشته قیمت شیرخشک نوزاد و رگولار ۲۰ درصد افزایش یافت. متن : سالم‌خبر: دبیر انجمن‌ تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: براساس کمیسیون قیمت گذاری سازمان حمایت هفته گذشته قیمت شیرخشک نوزاد و رگولار ۲۰ درصد افزایش یافت.  هانی تحویل زاده افزود: قیمت کنونی شیرخشک در کشور ما ۵۰ تا ۶۸ هزار تومان و شیرخشک‌ جهانی ۴ تا ۵ یورو است که براین اساس شیرخشک داخلی نصف نرخ جهانی است. وی همچنین گفت: بنابر آمار ماهانه ۶ میلیون عدد شیرخشک در کشور تولید می شود که بخشی از آن به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان قاچاق می شود. رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: طی چندسال اخیر شیرخشک رژیمی مازاد بر نیاز کشور بود، اما سال گذشته بدلیل سیاست گذاری نادرست دچار چالش شدیم، به همین‌خاطر قیمت گذاری منطقی باید صورت گیرد تا با کمبود شیرخشک مواجه نشویم. بنابر آمار سال گذشته ۲۰۰ هزار تن شیرخشک تولید شد که امسال پیش بینی می شود امسال این‌ میزان به سبب کاهش مصرف لبنیات ناشی از اصلاح نظام یارانه افزایش یابد. طبق گفته انجمن تولیدکنندگان شیرخشک تولید ماهانه شیرخشک نوزاد از ۵ میلیون عدد به ۶ میلیون عدد رسیده است که اگر مسئولان آمار تولید و فروش داروخانه ها را مقایسه کنند، میزان قاچاق مشخص می شود.