سالم خبر 7 خرداد 1403 ساعت 19:10 https://www.saalemnews.com/news/16849/سازمان-هدفمندی-هنوز-هیچ-پولی-مراکز-درمانی-پرداخت-نکرده -------------------------------------------------- سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو: عنوان : سازمان هدفمندی هنوز هیچ پولی به مراکز درمانی پرداخت نکرده است -------------------------------------------------- سالم‌خبر: رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: بودجه حوزه سلامت محدود است، یکی از اشکالات وارد در حوزه تجهیزات پزشکی عدم ارسال اسناد توسط مراکز درمانی و دانشگاهی به بیمه و توسط بیمه به سازمان برنامه و بودجه است، درحالی که سازمان برنامه و بودجه عنوان می کند که مشکلی برای پرداخت بدهی ها در این حوزه ندارد اما اسناد لازم با تاخیر ارسال می شود. متن : سالم‌خبر: رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: بودجه حوزه سلامت محدود است، یکی از اشکالات وارد در حوزه تجهیزات پزشکی عدم ارسال اسناد توسط مراکز درمانی و دانشگاهی به بیمه و توسط بیمه به سازمان برنامه و بودجه است، درحالی که سازمان برنامه و بودجه عنوان می کند که مشکلی برای پرداخت بدهی ها در این حوزه ندارد اما اسناد لازم با تاخیر ارسال می شود.  سید حیدر محمدی با اشاره به اینکه افزود: از طرفی نیز تعداد زیادی سند به بیمه‌ها ارائه شده و بیمه‌ها سندها را برای سازمان هدفمندی فرستادند اما این سازمان هنوز پولی به برخی از مراکز پرداخت نکرده است. وی از معاونت‌های غذا دارو سراسر کشور خواست که ارسال سندهای حوزه تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی را پیگیری کنند، سازمان غذا و دارو نیز به جد پیگیر تامین ارز و نقدینگی از سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌هاست اما وقتی پول از سوی سازمان هدفمندی به دانشگاه‌ها واریز می‌شود این پیگیری به عهده دانشگاه است تا در ردیف خاص خود هزینه شود. به گفته محمدی در سال گذشته در برخی موارد ۵۰ درصد از پرداختی‌ها به شرکت‌ها نرسیده و در جاهای دیگر هزینه شده است، قطعاً اگر پرداختی صورت نگیرد شرکت‌ها با مشکلات زیادی در تامین مواجه خواهند شد./ایفدانا