سالم خبر 2 خرداد 1401 ساعت 12:33 https://www.saalemnews.com/sound/12267/آبله-میمون-این-عفونت-راحتی-سرایت-نمی-کند -------------------------------------------------- عنوان : آبله میمون؛ این عفونت به راحتی سرایت نمی‌کند -------------------------------------------------- متن : دانلود فیلم