سالم خبر 16 بهمن 1401 ساعت 18:10 https://www.saalemnews.com/news/13888/طرح-دارویار-خود-این-بودجه-بندی-آسیب-می-بیند -------------------------------------------------- محمد عبده زاده، رئیس هئیت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران: عنوان : طرح دارویار خود با این بودجه‌بندی آسیب می‌بیند -------------------------------------------------- سالم‌خبر: رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، گفت: به رغم نیاز به بودجه حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی برای سال آینده و اختصاص فقط چیزی حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای بخش دارو از سوی سازمان برنامه و بودجه به طور قطع طرح دارویار آسیب می‌بیند. متن : سالم‌خبر: رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، گفت: به رغم نیاز به بودجه حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی برای دارو در سال آینده و اختصاص فقط چیزی حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی سازمان برنامه و بودجه به طور قطع طرح دارویار آسیب می‌بیند. محمد عبده زاده همچنین افزود: از یک سو ارز دارو را تک نرخی کردند و از سویی دیگر قرار شد تفاوت آن را به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کنند تا آن‌ها بتوانند داروها را برای کنترل قیمت مصرف کننده تحت پوشش قرار دهند، اما با این وضعیت اگر بودجه تامین نشود طرح آسیب می‌بیند. او ادامه داد: تفاوت بودجه پیشنهادی سازمان غذا و دارو (۱۰۵ هزار میلیارد تومان) با بودجه درنظر گرفته شده در لایحه (۶۹ هزار میلیارد تومان) باید تامین شود، اگر این اختلاف تامین نشود دو وضعیت ایجاد می‌کند، یا بیمه تعهدات خودش را انجام می‌دهد و وسط راه کم می‌آورد و بار مالی به گردن شرکت‌ها و تامین کننده‌های دارو می‌افتد، یا اینکه بیمه مجبور می‌شود به نسبت بودجه‌ای که دارد داروهایی را از پوشش بیمه خارج کند، یعنی تعهداتش را به مردم کاهش دهد، بنابراین هزینه تامین دارو به گردن مردم می‌افتد و در نهایت دودش به چشم مردم می‌رود./ خبرآنلاین