سالم خبر 29 ارديبهشت 1403 ساعت 15:59 https://www.saalemnews.com/news/16802/تولید-دارو-فروردین-ماه-رو-کاهش-گذاشته -------------------------------------------------- عنوان : تولید دارو از فروردین ماه رو به کاهش گذاشته است -------------------------------------------------- سالم‌خبر: رئیس اتاق بازرگانی تهران چندی پیش در حالی اظهار داشت که صنعت دارو نمی‌تواند پول دارویی را که فروخته است بگیرد و ادامه این رویه به کمبود دارو در کشور می‌انجامد که گزارش‌ها نیز حکایت از آن دارد، فروردین ماه شاخص تولید رشته فعالیت دارو بر مبنای عملکرد شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 8 /10درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 3/3 درصدی داشته است. متن : سالم‌خبر: رئیس اتاق بازرگانی تهران چندی پیش در حالی اظهار داشت که صنعت دارو نمی‌تواند پول دارویی را که فروخته است بگیرد و ادامه این رویه به کمبود دارو در کشور می‌انجامد که گزارش‌ها نیز حکایت از آن دارد، فروردین ماه شاخص تولید رشته فعالیت دارو بر مبنای عملکرد شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 8 /10درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 3/3 درصدی داشته است.   کاهش شاخص تولید و فروش زیربخش «قرص و کپسول» نسبت به ماه مشابه سال قبل، منجر به کاهش شاخص تولید و فروش شده است. ضمن اینکه رشته فعالیت دارو در فروردین ماه، نرخ رشد ماهیانه مثبت 2 درصدی داشت و رشد نقطه به نقطه رشته فعالیت دارو نسبت به اسفندماه نیز افزایشی بوده و به 20 درصد رسید. همچنین میانگین سالیانه قیمت نیز 28 درصد افزایش نشان داده است.   فرامرز اختراعی، رئیس هیات‌ مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی در روزهای گذشته با بیان اینکه ایران در منطقه از منظر تولید دارو در بالاترین جایگاه قرار دارد، گفته بود: اگر هزینه ارزی داروهای وارداتی کشور طی دو سال گذشته را با دلار ۶۰ هزار تومانی محاسبه کنیم، باید گفت ۹۰ هزار میلیارد تومان برای واردات دارو هزینه کرده‌ایم؛ این در حالی است که ۸۰ درصد از بازار دارویی کشور در اختیار شرکتهای فراملیتی قرار دارد و فقط ۲۰ درصد از آن شرکت‌های تولیدکننده داخلی است. همچنین در تازه ترین اظهارات، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با یادآوری اینکه صنعت دارو نمی‌تواند پول دارویی را که فروخته است بگیرد و ادامه این رویه به کمبود دارو در کشور می‌انجامد، اعلام کرد: این اتفاق می‌تواند برآمده از سیاستهای انقباضی باشد که برای کنترل نقدینگی در کشور اتخاذ شده، با این حال شرکت‌های دارویی و به کل شرکت‌های فعال در حوزه سلامت در تنگنا هستند، آنها نقدینگی که باید از بیمه‌ها و خریداران کالاهای سلامت و درمان مانند دارو و تجهیزات پزشکی از بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی دریافت کنند را به سختی می‌گیرند زیرا این خریداران و بیمه‌ها نیز با کسری نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اکنون مرکز پژوهش های مجلس در گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در فروردین ماه، آورده است: در فروردین ماه سال 1403، نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی کاهش 3/1 درصدی و شاخص فروش افزایش 5/1 درصدی را تجربه کرده است، ضمن آنکه شاخص تولید و فروش در فروردین ماه 1403 نسبت به ماه قبل با کاهش 6/13 و 9 /33 درصدی مواجه شده است که مطابق انتظارات ناشی از کاهش فعالیت های بخش صنعت در تعطیلات فروردین ماه است. همچنین، طبق روال دوره ای در فروردین ماه، اکثر رشته فعالیت های بخش صنعت با کاهش شاخص روبرو بوده اند. در فروردین ماه سال 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش 8/23 درصدی و شاخص فروش افزایش 3 /9 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 2/ 4 و 7 /5 درصدی داشته است. در فروردین ماه سال 1403 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش 4 /1 درصدی داشته و همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش 3/ 0 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 4/ 18 درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در فروردین ماه سال 1403 نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و میزان 5 /20 درصد افزایش را نشان می دهد. فروردین ماه سال 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی، 7 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 8 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته است. رشته فعالیتهای« لاستیک و پالستیک»، « سایر کانی غیرفلزی» و «تجهیزات برقی» بیشترین افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیتهای «خودرو و قطعات»، «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» و «دارو» بیشترین کاهش در شاخص تولید داشته اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ، از بین 15رشته فعالیت صنعتی بورسی، 7 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 8 رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده اند. رشته فعالیتهای «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و « لاستیک و پلاستیک» بیشترین افزایش در شاخص فروش و رشته فعالیتهای «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات»، «چوب و کاغذ» و «سایر کانی غیرفلزی» بیشترین کاهش را در شاخص فروش تجربه کرده اند. طی فروردین ماه سال 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشته فعالیتهای «سایر کانی غیرفلزی»، لاستیک و پلاستیک» و «تجهیزات برقی» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیتهای «خودرو و قطعات»، «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» و «دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. همچنین رشته فعالیتهای «تجهیزات برقی»، «لاستیک و پلاستیک» و «شیمیایی به جز دارو» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیتهای «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات»، «سایر کانی غیرفلزی» و «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند./جماران