سالم خبر 16 آبان 1402 ساعت 14:20 https://www.saalemnews.com/news/15641/ولایتی-صرفا-حامل-پیام-بخش-موثری-جامعه-پزشکی-کشور-بوده -------------------------------------------------- توضیح مشاور علی‌اکبر ولایتی درباره‌ی وساطت او در پرونده دکتر قره‌حسنلو: عنوان : ولایتی صرفا حامل پیام بخش موثری از جامعه پزشکی کشور بوده است -------------------------------------------------- سالم‌خبر: صالح اسکندری یکی از نزدیکان رسانه‌ای و مشاورین دفتر علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل مقام رهبری با بیان اطلاعات جدیدی از ماجرای وساطت در پرونده شهید عجمیان به برخی انتقادات پاسخ داد. متن : سالم‌خبر: صالح اسکندری یکی از نزدیکان رسانه‌ای و مشاورین دفتر علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل مقام رهبری با بیان اطلاعات جدیدی از ماجرای وساطت در پرونده شهید عجمیان به برخی انتقادات پاسخ داد. در بخشی از این اظهارات آمده است: در ماجرای وساطت دکتر ولایتی برای یک پزشک که یکی از محکومین پرونده قتل شهید عجمیان است پس از درخواست ۱۰۲ تن از روسای نظام پزشکی سراسر کشور و و طومار بیش از ۶ هزار پزشک مبنی بر بی گناهی وی و نیز پیام های مکرر از محافل پزشکی بین المللی مبنی بر تشدید تحریم ها در حوزه پزشکی و تماس های مکرر انجمن های پزشکی با ایشان طی نامه ای به یکی از مسئولان عالی رتبه نظام صرفا درخواست بررسی بیشتر کرده است و هیچ مکاتبه ای با قوه قضائیه در کار نبوده است. ضمن آنکه دکتر ولایتی به عنوان یک پزشک قدیمی معتمد جامعه پزشکی کشور است از این منظر صرفا حامل پیام بخش موثری از جامعه پزشکی سراسر کشور بوده است. دکتر ولایتی در موضوع این گزارش به یقین رسیده اند و یقین پایه حجت شرعی است. ولایتی اهل سیاست بازی نبوده و نیست که جهت خوشایند یک جریان سیاسی و یا علیه جریان سیاسی دیگر موضعی اتخاذ کند. وی همچنین تاکید کرده است که برخی از واکنش های رسانه ای قابل پذیرش بود و ناشی از تعصب و غیرت جامعه انقلابی ایران روی خانواده شهدا به عنوان نور چشمهای ملت ایران بود. اما برخی از واکنش ها حکایت از نوعی تسویه حساب سیاسی با آقای ولایتی، خانواده شهدا و انقلاب داشت که از هر دو طرف غائله می شد اینها را فهمید و انگیزه های سیاسی پنهان آنها را مورد تحلیل قرار داد./فارس