سالم خبر 2 خرداد 1401 ساعت 14:36 https://www.saalemnews.com/news/12275/جمع-آوری-۱۱-سری-ساخت-فرآورده-های-مختلف-شرکت-امید-پارسینا-دماوند -------------------------------------------------- سازمان غذا و دارو بالاخره اعلام کرد: عنوان : جمع آوری ۱۱ سری ساخت از فرآورده‌های مختلف شرکت امید پارسینا دماوند -------------------------------------------------- سالم‌خبر: سازمان غذا و دارو دستور ریکال ۱۱ سری ساخت از فراورده‌های شرکت امید پارسینا دماوند را صادر کرد. متن : سالم‌خبر: سازمان غذا و دارو دستور ریکال ۱۱ سری ساخت از فراورده‌های شرکت امید پارسینا دماوند را صادر کرد.   براساس گزارشات اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی مبنی بر غیرقابل قبول بودن نتایج آزمایش یازده فرآورده شرکت امید پارسینا دماوند، دستور جمع آوری فوری این فراورده ها مطابق با ضوابط و مقررات جاری، از شرکتهای پخش و سطح عرضه داده شد.   جدول فراورده های ریکال شده این شرکت به شرح ذیل است: