سالم خبر 9 مهر 1401 ساعت 12:11 https://www.saalemnews.com/news/13058/داروخانه-های-خودسر-تنبیه-می-شوند -------------------------------------------------- اداره ملی غذا و داروی افغانستان هشدار داد: عنوان : داروخانه‌های خودسر تنبیه می‌شوند -------------------------------------------------- سالم‌خبر: اداره ملی غذا و داروی حکومت موقت طالبان به داروخانه‌هایی که فعالیت‌های خودسر داشته اند هشدار برخورد قضایی داد. متن : سالم‌خبر: اداره ملی غذا و داروی حکومت موقت طالبان به داروخانه‌هایی که فعالیت‌های خودسر داشته اند هشدار برخورد قضایی داد. احسان الله صدیق رئیس بررسی اداره ملی غذا و داروی حکومت موقت طالبان به تمام داروخانه‌هایی که فعالیت خودسر داشته اند هشدار داد که ظرف 10 روز تمام دارو‌های خود را جمع آوری و به فعالیت خود پایان دهند. صدیق اضافه کرد که این داروخانه ها درصورت تخلف به نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی می‌شوند. صدیق از مردم افغانستان خواسته که پس از خرید دارو از داروخانه‌ها بخواهند که پشت نسخه قیمت دارو را نوشته، مهر و امضا کنند.