سالم خبر 11 بهمن 1401 ساعت 19:09 https://www.saalemnews.com/news/13878/متفورمین-آاس-آ-پرمصرف-ترین-داروهای-فاکتور-8-قلبی-پرهزینه-ترین-داروها-کشور-هستند -------------------------------------------------- محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت: عنوان : متفورمین و آاس‌آ پرمصرف‌ترین و داروهای فاکتور 8 و قلبی پرهزینه‌ترین‌ داروها در کشور هستند -------------------------------------------------- سالم‌خبر: مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: حدود ۹ هزار برند دارویی در کشور با پوشش بیمه‌ای ارائه می‌شود. متن : سالم‌خبر: مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: حدود ۹ هزار برند دارویی در کشور با پوشش بیمه‌ای ارائه می‌شود. محمد مهدی ناصحی افزود: تعداد داروهای بیمه‌ای نزدیک به ۲ هزار دارو است که حدود ۹ هزار IRC یا برند یا محصول دارویی، با پوشش بیمه‌ای آن‌ها را عرضه می‌کنند. ناصحی متفورمین و آ اس آ را پر مصرف‌ترین داروها در کشور معرفی کرد و گفت: داروی فاکتور ۸ و داروهای قلبی و عروقی نیز پر هزینه‌ترین داروها هستند. وی افزود: آزمایش تیرویید و سنجش ویتامین D در سرم خون، بیشترین آزمایش هاست و این درحالی است که با توجه به کمبود ویتامین Dدر کشور درمان آن در اولویت قرار دارد و به این میزان تجویز آزمایش سنجش ویتامین D نیازی نیست و غیر ضروری است. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: هر نسخه در کشور بین ۴ و دو دهم تا ۴ و سه دهم قلم دارو دارد در حالی که میانگین دارو در هر نسخه در جهان ۲ قلم دارو است و ما باید خود را به این استاندارد جهانی برسانیم.