سالم خبر 5 بهمن 1401 ساعت 17:40 https://www.saalemnews.com/news/13840/یکی-عوامل-موثر-کمبود-دارو-ناتوانی-سازمان-تامین-اجتماعی -------------------------------------------------- سیدمرتضی خاتمی، نائب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: عنوان : یکی از عوامل موثر در کمبود دارو، ناتوانی سازمان تامین‌اجتماعی است -------------------------------------------------- سالم‌خبر: نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: یکی از عوامل موثر در کمبود دارو، ناتوانی سازمان تامین اجتماعی در تامین هزینه های مربوطه است. متن : سالم‌خبر: نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: یکی از عوامل موثر در کمبود دارو، ناتوانی سازمان تامین اجتماعی در تامین هزینه های مربوطه است. به گزارش سالم خبر، سیدمرتضی خاتمی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: طی چند ماه اخیر به واسطه اجرای طرح دارویاری، ۴۵ درصد سبد هزینه‌های سلامت کشور صرف دارو می‌شود و ۶۰ درصد هزینه‌های دارویی هم به اجرای این طرح باز می‌گردد. بنابراین اگر دولت همکاری‌های لازم را نداشته باشد، به واسطه ناتوانی سازمان تأمین اجتماعی در پوشش هزینه‌ها، دستگاه‌های مختلف و بخش قابل توجهی از جامعه آسیب جدی خواهند دید. وی گفت: بر اساس قانون ۳۳ درصد از منابع مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی در تکفل امور جامعه را دولت باید متقبل شود که ازجمله آنها سرانه‌های سهم دولت است که پرداخت نشده است./ مهر