سالم خبر 21 خرداد 1403 ساعت 16:36 https://www.saalemnews.com/news/16900/سازمان-غذا-دارو-چگونه-محصولات-آرایشی-بهداشتی-نظارت-می-کند -------------------------------------------------- عنوان : سازمان غذا و دارو چگونه بر محصولات آرایشی و بهداشتی نظارت می کند؟ -------------------------------------------------- سالم‌خبر: معاون اجرایی اداره کل امور فراورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: نظارت‌های سازمان غذا و دارو بر محصولات آرایشی و بهداشتی در سه مرحله صورت می‌گیرد. متن : سالم‌خبر: معاون اجرایی اداره کل امور فراورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: نظارت‌های سازمان غذا و دارو بر محصولات آرایشی و بهداشتی در سه مرحله صورت می‌گیرد. رؤیا مرجانیان، با بیان به اینکه یکی از وظایف سازمان غذا و دارو نظارت بر سلامت محصولات آرایشی و بهداشتی است، افزود: این سازمان ضوابط و دستورالعمل‌هایی را به منظور اطمینان از سلامت این محصولات تدوین کرده و بر آن ها نظارت دارد. وی ادامه داد: سلامت محصولات آرایشی و بهداشتی مجاز در سه قسمت کلیدی از جمله کارخانه، آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو و سطح عرضه توسط سازمان غذا و دارو مورد نظارت قرار می‌گیرد. معاون اجرایی اداره کل امور فراورده‌های آرایشی و بهداشتی تصریح کرد: در نخستین مرحله تولید محصولات آرایشی و بهداشتی، واحد تولیدی باید اصول GMP و پارامترهای دیگر را رعایت کند تا محصول خروجی سالم و بدون آلایندگی میکروبی باشد. وی با اشاره به اینکه نظارت‌های سازمان غذا و دارو در سطح دوم بر محصولات آرایشی و بهداشتی کنترل ماده اولیه، سلامت آن، عدم استفاده از مواد مضر در ترکیبات و به‌کارگیری مواد از گرید مناسب دنبال می‌شود، گفت: همچنین ویژگی و شاخص‌های سلامت بر اساس نوع و ماهیت محصول تعیین و آزمون‌های تخصصی نیز انجام می‌شود تا مطمئن شویم با شاخص‌ها مطابقت دارد، در این صورت اگر محصول تمامی مراحل را با موفقیت طی کرد، پروانه ساخت دریافت و وارد بازار می‌شود. مرجانیان اظهار کرد: پس از ورود محصولات به بازار، بار دیگر کارشناسان معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از محصول در سطح عرضه نمونه‌برداری می کنند تا از سلامت و ایمنی آن مطمئن شوند، همچنین در صورت هرگونه مغایرت، اقدامات لازم انجام خواهد گرفت.