سالم خبر 16 اسفند 1401 ساعت 14:15 https://www.saalemnews.com/news/14083/ابطال-پروانه-جعلی-مطب-۷۴-پزشک-20-سال-گذشته -------------------------------------------------- عنوان : ابطال پروانه جعلی مطب ۷۴ پزشک در 20 سال گذشته -------------------------------------------------- سالم‌خبر: سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران : طی 20 سال گذشته تاکنون ۷۴ پروانه جعلی مطب باطل شده و ۷۲ پروانه مشکوک نیز در دست بررسی است.بيشتر تخلفات محرز شده مربوط به شهر تهران است. متن : سالم‌خبر: سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران : طی 20 سال گذشته تاکنون ۷۴ پروانه جعلی مطب باطل شده و ۷۲ پروانه مشکوک نیز در دست بررسی است.بيشتر تخلفات محرز شده مربوط به شهر تهران است.   رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران گفت: مجموعه‌ای متشکل از افرادی خارج از سازمان نظام پزشکی با تعداد اندکی از افرادی شاغل در سازمان نظام پزشکی به شکل یک شبکه، امتیازات لازم برای صدور پروانه را جعل می‌کردند. رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: تخلفات صورت گرفته بدست این گروه از طریق جعل مدرک تحصیلی و دادن رشوه بوده است. لاری پور گفت: از تعداد تخلفات محرز شده اکثر آنها مربوط به شهر تهران بوده است.