سالم خبر 18 شهريور 1402 ساعت 17:35 https://www.saalemnews.com/news/15262/شروع-صادرات-تجهیزات-پزشکی-سرمایه-ای-کرده-ایم -------------------------------------------------- سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو: عنوان : شروع به صادرات تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای کرده‌ایم -------------------------------------------------- سالم‌خبر: رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به چگونگی روند قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی در کشور گفت: شروع به صادرات تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای کرده‌ایم و بعضی از کشورها نیز خواستار انتقال فناوری محصولات ایرانی به کشورشان هستند. متن : سالم‌خبر: رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به چگونگی روند قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی در کشور گفت: شروع به صادرات تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای کرده‌ایم و بعضی از کشورها نیز خواستار انتقال فناوری محصولات ایرانی به کشورشان هستند.   سیدحیدر محمدی در خصوص قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی،‌ گفت: این کار در حال انجام است. برای تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز آزاد وجود دارد که هر کدام از اینها نوعی از قیمت‌گذاری را دارند. وی افزود: در قیمت‌گذاری‌ها معمولا با افزایش و کاهش قیمت تجهیزات مواجه هستیم؛ اما، معمولا اصلاح و ارزیابی قیمتی کاهشی نیست مگر اینکه نرخ ارزی کاهش یابد. معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه تجهیزات پزشکی در حوزه سلامت از یارانه و ارز ترجیحی بهره می‌گیرند، اظهار کرد: قیمت تجهیزات پزشکی باید در بیمارستان‌ها و سطح عرضه بر مبنای قیمت‌گذاری بارگذاری شده در سایت سازمان غذا و دارو باشد. وی با بیان اینکه وضعیت صادرات در حوزه تجهیزات پزشکی رو به رشد است، بیان کرد: شروع به صادرات تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای کرده‌ایم و بعضی از کشورها خواستار انتقال فناوری محصولات ایرانی به کشورشان هستند. او با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۰۵ هزار کد IRC (ایران کد) فعال در حوزه تجهیزات پزشکی در کشور وجود دارد، گفت: ۲۲ هزار کد IRC تجهیزات پزشکی، کاملا تولید داخل است و برخی از این کدها، تولید مشترک و یا بخشی از آن وارداتی و بخش دیگر نیز صرفا وارداتی است.