سالم خبر 17 مهر 1398 ساعت 12:42 https://www.saalemnews.com/gallery/5577/2/سفر-وزیر-بهداشت-شهرستان-ساوه-بازدید-یک-شرکت-دارویی -------------------------------------------------- عنوان : سفر وزیر بهداشت به شهرستان ساوه و بازدید از یک شرکت دارویی -------------------------------------------------- متن :