سالم خبر 2 شهريور 1401 ساعت 16:23 https://www.saalemnews.com/news/12859/لایحه-اصلاح-مالیات-ارزش-افزوده-مواد-اولیه-دارویی-حال-نهایی-شدن -------------------------------------------------- عنوان : لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی در حال نهایی شدن است علیرضا شه‌پرست، مدیرکل صنایع غذا و داروی وزارت صمت --------------------------------------------------  سالم‌خبر: مدیر کل صنایع غذا و دارو وزارت صمت گفت: لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی به صورت مشترک توسط وزارت صمت و وزارت بهداشت به هیئت دولت داده شده و در هیئت دولت هم مصوب شده و در حال پیگیری است. بعد از آن هم به صورت یک لایحه دو فوریتی به مجلس و یا شورای هماهنگی سران قوا خواهد رفت. متن :  سالم‌خبر: مدیر کل صنایع غذا و دارو وزارت صمت گفت: لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی به صورت مشترک توسط وزارت صمت و وزارت بهداشت به هیئت دولت داده شده و در هیئت دولت هم مصوب شده و در حال پیگیری است. بعد از آن هم به صورت یک لایحه دو فوریتی به مجلس و یا شورای هماهنگی سران قوا خواهد رفت. علیرضا شه‌پرست در گفت‌وگو با سالم‌خبر در این‌باره اظهار کرد: تاکنون این موضوع بر عهده وزارت صمت نبوده است حدود یک تا دو هفته پیش در هیئت دولت یک مصوبه به تصویب رسید که مطابق آن وزارت صمت و وزارت بهداشت باید یک متن مشترک را به عنوان لایحه دوفوریتی برای اصلاح یا معافیت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را برای مواد اولیه دارویی ارائه داده و پیگیری کنند. وی با اشاره به آخرین وضعیت این لایحه گفت: این لایحه دوفوریتی قراراست برای تصویب به مجلس یا شورای هماهنگی سران قوا برود اگرچه امکان تغییر هم دارد، پیش از این در اردیبهشت امسال وزارت جهاد کشاورزی در مورد کالاهای اساسی درخواستی داشت که منجر به تغییر نیز شد. بنابراین تولیدکنندگان دارو می‌توانند امیدوار باشند که این مشکل حل شود. مدیر دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صمت در ادامه خاطرنشان ساخت: برای مواد اولیه‌ای که مشابه تولید داخل دارند، موضوع متفاوت است. باید تصمیمی گرفته شود که از سویی به نفع تولید داخل باشد و از سوی دیگر لطمه‌ای به تامین دارو زده نشود. با این حال به طور کلی اصلاح مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی در حال نهایی شدن است. لازم به ذکر است؛ تولیدکنندگان دارو اعتقاد دارند که عدم کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی به یک درصد با توجه به افزایش پایه محاسباتی از ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی می‌تواند منجر به افزایش هزینه های تولید آنها تا 16 درصد بشود. آنها اظهار می‌دارند که وزارت بهداشت باید در اردیبهشت و خرداد ماه سال گذشته این اقدام  را انجام داده و هر درخواستی که مدنظر صنایع بوده را در مورد دارو یا مواد اولیه دارو را پیگیری می‌کرده است. یک سری اقدامات هم شد و به کمیسیون اقتصادی دولت رفت اما به نتیجه نرسید.