سالم خبر 7 مهر 1398 ساعت 14:16 https://www.saalemnews.com/gallery/5521/2/افتتاح-خط-تولید-داروهای-جدید-داروسازی-دکتر-عبیدی-حضور-مسوولان-سازمان-غذا-دارو-سندیکای-صاحبان-صنایع-انسانی -------------------------------------------------- عنوان : افتتاح خط تولید داروهای جدید داروسازی دکتر عبیدی با حضور مسوولان سازمان غذا و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی -------------------------------------------------- متن :