سالم خبر 7 خرداد 1403 ساعت 16:02 https://www.saalemnews.com/news/16845/وزارت-بهداشت-هیچگونه-مجوزی-جراحی-اقدامات-زیبایی-پزشکان-عمومی-صادر-نکرده -------------------------------------------------- معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد: عنوان : وزارت بهداشت هیچگونه مجوزی برای جراحی و اقدامات زیبایی برای پزشکان عمومی صادر نکرده است -------------------------------------------------- سالم‌خبر: روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، طی اطلاعیه‌ای با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون صلاحیت حرفه‌ای اعلام کرد که در برنامه آموزشی پزشکی عمومی سرفصلی تحت عنوان جراحی‏‌های زیبایی وجود ندارد. متن : سالم‌خبر: روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، طی اطلاعیه‌ای با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون صلاحیت حرفه‌ای اعلام کرد که در برنامه آموزشی پزشکی عمومی سرفصلی تحت عنوان جراحی‏‌های زیبایی وجود ندارد. معاونت آموزشی وزارت بهداشت، طی اطلاعیه‌ای با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون صلاحیت حرفه‌ای اعلام کرد که در برنامه آموزشی پزشکی عمومی سرفصلی تحت عنوان جراحی‏‌های زیبایی وجود ندارد. در متن این اطلاعیه  آمده است: - به موجب قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و سیاست‌های کلی سلامت ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری متولی امر سلامت در کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. بر اساس مصوبه جلسه 421 مورخ 19/3/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در این وزارتخانه تشکیل شده است که از وظایف این شورا برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی گروه پزشکی در راستای خط مشی کلی و سیاست‌های آموزشی و پژوهشی، برنامه‌ریزی درسی در مقاطع تحصیلی و رشته‌های مختلف دانشگاهی و اصلاح، تغییر و بازنگری برنامه‌های مصوب و تصویب نهایی برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشی و درسی دوره‌های تخصصی علوم پزشکی است. به موجب مصوبه شماره 1557/100 مورخ 01/12/1401 وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین صلاحیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان در این وزارتخانه و در شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی متمرکز گردید و از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور، تمامی مصوبات قبلی نیز لغو شده است.   شایان ذکر است در خصوص انجام اعمال جراحی زیبایی و یا اقدامات زیبایی به وسیله دستگاه لیزر توسط پزشکان عمومی ، هیچگاه از سوی این وزارتخانه مجوزی صادر نشده  است.   از بدیهیات است که هرگونه اقدامی از سوی پزشکان عمومی و متخصصین باید بر پایه برنامه آموزشی مصوب ایشان اعمال شود و در برنامه آموزشی پزشکی عمومی سرفصلی تحت عنوان جراحی‏‌های زیبایی وجود ندارد و هرگونه تغییری در برنامه آموزشی مستلزم طرح و اتخاذ تصمیم در شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی است که در این شورا نمایندگان سازمان‌های مختلفی از جمله سازمان نظام پزشکی، معاونت‌های درمان، بهداشت، غذا و دارو و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دبیرخانه‌های شوراهای تخصصی، حضور دارند. ضمناً در کمیسیون صلاحیت حرفه‌ای، علاوه بر معاونین آموزشی و درمان وزارت بهداشت، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، مدیر کل مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استانداردها و تعرفه سلامت، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی، رئیس مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی، دبیرخانه‌های تخصصی حضور دارند و از بوردهای تخصصی و روسای انجمن‌های علمی مربوطه حسب مورد دعوت می‌گردد. مراجع قضایی نیز در آرای متعددی اختیارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را با توجه به قوانین و مقررات پیشگفت به رسمیت شناخته و در پرونده‌های متعددی رای به رد شکایات مطروحه صادر شده است. در بیانیه صادره انجمن پزشکان عمومی ایران دائر بر ادعای محدودسازی فعالیت پزشکان عمومی اعلام نموده است که تصمیمات وزارت بهداشت مانع از ماندگاری پزشکان عمومی در اورژانس‌ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی بخش دولتی خواهد شد. این در حالی است که تصمیمات یادشده در خصوص انجام جراحی‌های زیبایی و لیزر ارتباطی با انجام وظایف اصلی این پزشکان که بر اساس برنامه آموزشی مصوب توسط این عزیزان انجام خواهدشد، ندارد. تصمیمات متخذه حاوی هیچ محدودیتی برای پزشکان عمومی در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای ایشان در حدود برنامه آموزشی مصوب نیست.