سالم خبر 29 آبان 1402 ساعت 22:32 https://www.saalemnews.com/news/15747/دولت-سیاست-گذاری-های-خود-حوزه-دارو-بخش-خصوصی-هیچ-گونه-مشورتی-نمی-کند -------------------------------------------------- ابوالفتح صانعی، نایب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت: عنوان : دولت در سیاست‌گذاری‌های خود در حوزه دارو با بخش‌خصوصی هیچ‌گونه مشورتی نمی‌کند -------------------------------------------------- سالم‌خبر: نایب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت و عضو اتحادیه بازرگانان در نشست امروز فدراسیون اقتصاد سلامت گفت: هرچند سایه تحریم ها بیش از ۱۵ سال است که بر سر صنایع پزشکی سنگینی می کند اما اکنون با بدترین شرایط دست و پنجه نرم می کنیم که بخش عمده ای از مشکلات امروز ما نه به تحریم ها بلکه به تصمیم های داخلی بر می گردد. متن : سالم‌خبر: نایب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت و عضو اتحادیه بازرگانان در نشست امروز فدراسیون اقتصاد سلامت گفت: هرچند سایه تحریم ها بیش از ۱۵ سال است که بر سر صنایع پزشکی سنگینی می کند اما اکنون با بدترین شرایط دست و پنجه نرم می کنیم که بخش عمده ای از مشکلات امروز ما نه به تحریم ها بلکه به تصمیم های داخلی بر می گردد. ابوالفتح صانعی با اشاره به اینکه خیلی ها فکر می کنند بیشتر فعالان تجهیزات پزشکی خصوصی است و دولت نقش کمرنگی در آن دارد افزود: متاسفانه در همین شرایط می بینیم که دولت هیچ مشورتی از بخش خصوصی در زمینه سیاست ‌گذاری‌ های این حوزه نمی‌ گیرد و نسبت به تصمیم هایی که می گیرند دقت نمی کنند آیا بخش خصوصی توان اجرای آن ها را دارد یا خیر؟ صانعی: کل تولید تجهیزات پزشکی در کشور در حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است و از ما صادرات یک میلیارد دلاری می خواهند و در بهترین شرایط ممکن است بتوانیم ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشته باشیم وی با اشاره به مشکلات اقتصادی که بر سر صنعت تجهیزات پزشکی سنگینی می کند ادامه داد: مدت زمان تسویه مراکز درمانی با شرکت ‌های تجهیزات پزشکی به بیش از ۸ تا ۹ ماه رسیده است. این درحالی است که در کشور به صورت پیوسته شاهد افزایش نرخ تورم هستیم و همین مساله به مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان این صنف افزوده است. صانعی با اشاره به اینکه شاید اگر دولتی ها جای بخش خصوصی قرار می گرفتند متوجه عواقب تصمیم ها و شرایطی که برای تولیدکننده بخش خصوصی ساخته اند می شدند تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه اشاره شده که باید یک میلیارد دلار صادرات داشته باشیم، اما ما باید در داخل کشور تولید کننده موفقی باشیم تا بتوانیم در صادرات موفق باشیم. نقدینگی در تولید نقض اول را دارد و اگر نقدینگی موجود نباشد و پرداخت با تاخیر صورت گیرد تولید با مشکل مواجه می ‌شود. وی تصریح کرد: کل تولید تجهیزات پزشکی در کشور در حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است و از ما صادرات یک میلیارد دلاری می خواهند. بنابراین این میزان صادرات نیز امکانپذیر نیست و در بهترین شرایط ممکن است بتوانیم ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشته باشیم. صانعی با اشاره به تاثیر تحریم ها بر تولید تجهیزات پزشکی افزود: هیچ شرکت خارجی ما را تحریم‌ نکرده و می توانیم تجهیزات وارد کنیم اما مشکل جایی بروز می کند می خواهیم با بانک های آن ها طرف شویم؛ چرا که بانک های آن ها پول ایران را به عنوان مبدا قبول نمی کنند و باید نزدیک به هفت درصد هزینه بیشتری برای دورزدن تحریم ها از طریق شرکت های واسطه بپردازیم که هیچ کدام از این ها در قیمت گذاری دستوری اعمال نمی شود.