سالم خبر 21 خرداد 1403 ساعت 17:24 https://www.saalemnews.com/news/16907/آیین-نامه-توزیع-آنلاین-داروها-اعلام-عمومی-شود -------------------------------------------------- معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‎ای به وزارت بهداشت و ارتباطات: عنوان : آیین‌نامه توزیع آنلاین داروها اعلام عمومی شود! -------------------------------------------------- سالم‌خبر: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت آنها را مکلف کرد تا دستورالعمل مربوط به توزیع آنلاین داروها را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند. متن : سالم‌خبر: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت آنها را مکلف کرد تا دستورالعمل مربوط به توزیع آنلاین داروها را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند. این نامه پس از اعتراض کسب و کارهای توزیع آنلاین دارو به دلیل ثبت نشدن این مقرره در پایگاه قوانین کشور به این دو وزارتخانه زده شده است. هفتم خرداد ماه کسب و کارهای اینترنتی توزیع دارو در اظهارنامه‌ای به وزیرارتباطات و وزیربهداشت نسبت به اعلام عمومی نشدن آیین‌نامه توزیع آنلاین دارو و همچنین تعیین نشدن استان‌های منتخب اجرای آزمایشی این آیین‌نامه معترض شدند.در این اظهاریه‌ که از سوی کسب و کارهای توزیع آنلاین دارو به صورت رسمی ثبت شده بود به وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت یک هفته مهلت داده شد تا آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی را به صورت عمومی اعلام کرده و استان‌های منتخب را برای اجرای این آیین‌نامه تعیین کنند. نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص ارسال آیین نامه توزیع دارو توسط سکوها حالا معاونت حقوقی رئیس جمهور هم در نامه‌ای در خصوص ارسال آیین نامه توزیع دارو توسط سکوها اعلام کرد: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آیین نامه دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند.» در ادامه این نامه آمده است: «آیین‌نامه مذکور به قید فوریت در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار درج و نسخه‌ای نیز به این معاونت ارسال شود.» دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی بعد از زمان زیادی و با فراز و فرودهای فراوان سرانجام ۱۰ اردیبهشت امسال ابلاغ شده بود و طبق این دستورالعمل، پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی از فروش مستقیم دارو منع شدند و هرگونه فروش اینترنتی دارو توسط سکوها و وبگاه‌ها نیز ممنوع اعلام شد.