سالم خبر 14 مهر 1398 ساعت 12:43 https://www.saalemnews.com/gallery/5556/2/مراسم-افتتاح-دو-خانه-بهداشت-استان-زلزله-زده-کرمانشاه-سوی-گزوه-کویل -------------------------------------------------- عنوان : مراسم افتتاح دو خانه بهداشت در استان زلزله زده کرمانشاه از سوی گزوه کویل -------------------------------------------------- متن :