سالم خبر 8 مهر 1402 ساعت 13:54 https://www.saalemnews.com/news/15367/بازار-مشترک-دارو-تجهیزات-پزشکی-منطقه-تشکیل-شود -------------------------------------------------- عنوان : بازار مشترک دارو و تجهیزات پزشکی در منطقه تشکیل شود -------------------------------------------------- سالم خبر: وزیر بهداشت بر تشکیل بازار مشترک دارو و تجهیزات پزشکی در بین کشورهای منطقه تاکید کرد. متن : سالم خبر: وزیر بهداشت بر تشکیل بازار مشترک دارو و تجهیزات پزشکی در بین کشورهای منطقه تاکید کرد. به گزارش سالم خبر، بهرام عین اللهی، در بیست و هفتمین اجلاس تخصصی کشورهای عضو گروه پنج، افزود: در این اجلاس درباره دارو و تجهیزات پزشکی بحث می‌شود و امیدواریم به استانداردی برسیم تا داروهای یکدیگر را بپذیریم و بازار مشترک دارو و تجهیزات پزشکی در بین کشورهای منطقه ایجاد کنیم. وی افزود: درباره همکاری‌های آموزشی، درمانی و پرستاری در این اجلاس صحبت می‌کنیم تا نظام سلامت در کشورهای جی ۵ ارتقا یابد. عین اللهی گفت: تحریم‌های ناجوانمردانه امپریالیسم بر علیه ایران در طول ۴۴ سال اعمال شده است. وی ادامه داد: الان بیش از ۹۷ درصدداروهای مورد نیاز و ۴۰ درصد از تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را در ایران تولید می‌کنیم. وزیر بهداشت ادامه داد: هدف اصلی در اجلاس تخصصی کشورهای عضو گروه پنج دسترسی عادلانه به دارو و تجهیزات پزشکی و سلامت مردم منطقه علاوه بر ایران است، زیرا بیماری مخصوص یک کشور نیست و سلامت باید در تمام کشورها ایجاد و ارتقا پیدا کند. عین اللهی گفت: در اجلاس بعدی کشورهای عضو گروه پنج دباره سلامت و زنان صحبت خواهد شد.