سالم خبر 24 اسفند 1401 ساعت 17:16 https://www.saalemnews.com/news/14115/لیست-سوم-غیر-روانشناسان-فاقد-مجوز-منتشر -------------------------------------------------- عنوان : لیست سوم غیر روانشناسان فاقد مجوز منتشر شد -------------------------------------------------- سالم خبر: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور طی اطلاعیه‌ای لیست سوم از "غیر روانشناسان فاقد مجوز" را منتشر کرد. متن : سالم خبر: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور طی اطلاعیه‌ای لیست سوم از "غیر روانشناسان فاقد مجوز" را منتشر کرد. به گزارش سالم خبر، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور طی اطلاعیه‌ای لیست سوم از "غیر روانشناسان فاقد مجوز" را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: "با توجه به اسقبال گسترده از اعلام لیست اول و دوم افراد غیر روان شناس و فاقد مجوز، به منظورحمایت از حقوق مراجعان و حقوق صنفی روان شناسان و مشاوران براساس تبصره یک، دو و سه ماده ۴ و ماده ۵ قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، اسامی ۲۱۹ فرد وصفحه مجازی که مجوز فعالیت روان شناسی و مشاوره ندارند تحت عنوان لیست سوم به آگاهی عموم می‌رساند." در ادامه این اطلاعیه آمده است: "از مراجعه به افراد فاقد مجوز یا شرکت در کلاس‌های آموزشی حضوری یا آنلاین آنان خودداری شود.جهت اطلاع همگان لیست اول، دوم و سوم با مستندات در اختیار مقام قانونی قرار گرفته است. لیست چهارم درآینده جهت اطلاع همگان منتشر خواهد شد." اسامی درج شده در لیست سوم "غیر روانشناسان فاقد مجوز" را می‌توانید اینجا بخوانید.